| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12.79.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), art. 133 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 4 ust. 1, art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 ze zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 października 2010 r. uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny zmienia się następujące wzory formularzy:

1) wzór DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ustalając jego treść w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) wzór INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO, ustalając jego treść w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Biuletynie Informacji Publicznej oraz poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12.79.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12.79.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 26 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »