| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Informacja nr OKA-4110-27(8)/2011/216/MMi, OKA-4110-28(8)/2011/216/MMi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 września 2011r.

o decyzjach nr WCC/357-ZTO-B/216/W/OKA/2011/MMi oraz PCC/367-ZTO-A/216/W/OKA/2011/MMi

W dniu dzisiejszym, na wniosek TAURON CIEPŁO S.A. z siedzibą w Katowicach zostały zmienione koncesje na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone temu przedsiębiorstwu.

Decyzjami z dnia 26 października 1998 r., Nr WCC/357/216/U/2/98/PK (z późn. zm.) oraz z dnia 9 listopada 1998 r., Nr PCC/367/216/U/2/98/PK (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (obecnie TAURON CIEPŁO S.A. z siedzibą w Katowicach), zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”, odpowiednio koncesji na: wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 31 grudnia 2025 r.

Pismami z dnia 18 lipca 2011 r., uzupełnionymi pismem z dnia 30 sierpnia 2011 r. oraz pismem z dnia 2 września 2011 r., Koncesjonariusz wniósł o zmiany ww. koncesji polegające na uwzględnieniu w punkcie 1 „Przedmiot i zakres działalności” koncesji, źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych zawartych dotychczas w koncesjach Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze względu na przejęcie tej spółki w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na zmianie nazwy z „Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice Spółka Akcyjna”, na „TAURON CIEPŁO Spółka Akcyjna”.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że pisma Koncesjonariusza z dnia 18 lipca 2011 r., można uznać, na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 października 1998 r., Nr WCC/357/216/U/2/98/PK (z późn. zm.) oraz z dnia 9 listopada 1998 r., Nr PCC/367/216/U/2/98/PK (z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Natomiast stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. W niniejszej sprawie spełnione są przesłanki określone w powołanych przepisach.

Po analizie stanu faktycznego, wniosek o zmianę ww. decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został uznany za uzasadniony.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach


Marek Miśkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »