| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 106/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Siemianowice Śląskie

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

§ 2. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się następująco:

1) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości:

a) dla drogi krajowej – 6,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 6,00 zł

c) dla drogi gminnej – 5,00 zł

2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości:

a) dla drogi krajowej – 5,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 5,00 zł

c) dla drogi gminnej – 4,00 zł

3) przy zajęciu chodnika:

a) dla drogi krajowej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 2,00 zł

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł

4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego:

a) dla drogi krajowej – 2,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 1,50 zł

c) dla drogi gminnej – 1,00 zł

§ 3. Stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się w wysokości 50,00 zł, przy czym na obiektach mostowych ustala się stawkę w wysokości 100,00 zł

§ 4. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się następująco:

1) dla zajęcia przez rzut poziomy obiektu budowlanego

a) dla drogi krajowej – 2,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 1,50 zł

c) dla drogi gminnej – 1,00 zł

2) dla reklam nie stanowiących własności miasta Siemianowice Śląskie stawka opłaty za 1 m2 wynosi:

a) dla drogi krajowej – 4,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 3,00 zł

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł

§ 5. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 4 ustala się następująco:

1) dla zajęcia przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowo – usługowego (np. ogrody letnie przed istniejącymi placówkami gastronomicznymi, punkty sprzedaży kwiatów)

a) dla drogi krajowej – 10,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 5,00 zł

c) dla drogi gminnej – 3,00 zł

2) dla zajęcia przez rzut poziomy rusztowania

a) dla drogi krajowej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 2,00 zł

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł

3) dla zajęcia innego niż wymienione w pkt 1 i 2, przez rzut poziomy

a) dla drogi krajowej – 0,80 zł

b) dla drogi powiatowej – 0,60 zł

c) dla drogi gminnej – 0,50 zł

§ 6. Do spraw wszczętych i nie zakończonych ostateczną decyzją administracyjną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały Nr 306/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 67 poz. 2027 z późn. zm.)

§ 7. Traci moc uchwała Nr 306/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 67 poz. 2027 z późn. zm.)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Cebula

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »