| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 106/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Siemianowice Śląskie

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1. Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta Siemianowice Śląskie w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3

§ 2. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 ustala się następująco:

1) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości:

a) dla drogi krajowej – 6,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 6,00 zł

c) dla drogi gminnej – 5,00 zł

2) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości:

a) dla drogi krajowej – 5,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 5,00 zł

c) dla drogi gminnej – 4,00 zł

3) przy zajęciu chodnika:

a) dla drogi krajowej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 2,00 zł

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł

4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego:

a) dla drogi krajowej – 2,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 1,50 zł

c) dla drogi gminnej – 1,00 zł

§ 3. Stawki opłat rocznych za 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2 ustala się w wysokości 50,00 zł, przy czym na obiektach mostowych ustala się stawkę w wysokości 100,00 zł

§ 4. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 3 ustala się następująco:

1) dla zajęcia przez rzut poziomy obiektu budowlanego

a) dla drogi krajowej – 2,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 1,50 zł

c) dla drogi gminnej – 1,00 zł

2) dla reklam nie stanowiących własności miasta Siemianowice Śląskie stawka opłaty za 1 m2 wynosi:

a) dla drogi krajowej – 4,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 3,00 zł

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł

§ 5. Dzienne stawki opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg publicznych na cele, o których mowa w § 1 pkt 4 ustala się następująco:

1) dla zajęcia przez rzut poziomy tymczasowego stoiska handlowo – usługowego (np. ogrody letnie przed istniejącymi placówkami gastronomicznymi, punkty sprzedaży kwiatów)

a) dla drogi krajowej – 10,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 5,00 zł

c) dla drogi gminnej – 3,00 zł

2) dla zajęcia przez rzut poziomy rusztowania

a) dla drogi krajowej – 3,00 zł

b) dla drogi powiatowej – 2,00 zł

c) dla drogi gminnej – 2,00 zł

3) dla zajęcia innego niż wymienione w pkt 1 i 2, przez rzut poziomy

a) dla drogi krajowej – 0,80 zł

b) dla drogi powiatowej – 0,60 zł

c) dla drogi gminnej – 0,50 zł

§ 6. Do spraw wszczętych i nie zakończonych ostateczną decyzją administracyjną przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia uchwały Nr 306/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 67 poz. 2027 z późn. zm.)

§ 7. Traci moc uchwała Nr 306/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 67 poz. 2027 z późn. zm.)

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Cebula

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Kobyliński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »