| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/105/2011 Rady Miasta Ustroń

z dnia 24 sierpnia 2011r.

w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Ustala następujące bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń:

1) w wysokości 90% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny za ostatnie półrocze poprzedzające dzień złożenia wniosku nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2) w wysokości 50% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami,

3) w wysokości 50% opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

2. W razie zbiegu praw do bonifikat z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się opłatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 2.

Warunkiem udzielenia bonifikat, o których mowa w § 1 jest złożenie wniosku przez użytkownika wieczystego o udzielenie bonifikaty do 31 grudnia 2011r.

§ 3.

1. Wysokość dochodu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 określa się na podstawie Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydawanego na podstawie art. 5 ust.7 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.).

2. Przez rodzinę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozumie się rodzinę określoną w definicji zawartej w art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2006r. , Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »