| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W Uchwale Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1 Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola”.

2) § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4 Opłaty za świadczenia ustala się według następujących zasad:

a) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00zł,

b) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50zł

c) za trzecią i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »