| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/92/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. W Uchwale Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 1 Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola”.

2) § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4 Opłaty za świadczenia ustala się według następujących zasad:

a) za pierwszą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 3,00zł,

b) za drugą godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,50zł

c) za trzecią i kolejne godziny korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 1,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »