| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,

Rada Miasta uchwala:

§ 1. 1. Umieszczanie reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne wymaga zawarcia umowy z Gminą Lędziny.

2. Jeżeli umieszczenie reklamy nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Lędziny co do szaty graficznej i lokalizacji reklamy.

§ 2. 1. Ustala się miesięczne stawki opłat za umieszczenie reklamy na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Lędziny w wysokości określonej w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się możliwość zwolnienia z opłat za umieszczenie reklam prezentujących treści edukacyjne w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa drogowego i publicznego oraz treści prorodzinne i wychowawcze, nie będące reklamami określonych produktów lub firm.

3. W przypadku dokonania jednorazowej wpłaty za okres jednego roku zastosowana zostanie bonifikata w wysokości 10%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVII/218/05 Rady Miasta Lędziny z dnia 31.05.2005 r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły


Załącznik do Uchwały Nr XII / 85 / 11
Rady Miasta Lędziny
z dnia 1 września 2011 r.

Tabela miesięcznych stawek za reklamy umieszczone na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne na terenie Miasta Lędziny i nie usytuowane w pasie drogowym.

RODZAJ REKLAMY

MIESIĘCZNA OPŁATA ZA REKLAMĘ ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY M2

Reklamy usytuowane na budynkach

30,00 + VAT

Reklamy płaskie wolnostojące lub wiszące

30,00 + VAT

Inne

35,00 + VAT

Tablice reklamowe zainstalowane na urządzeniach infrastruktury gminnej

50,00 + VAT

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »