| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.70.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXX/95/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zmienionej uchwałą nr II/5/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem - 4,27 zł za 1 m² powierzchni użytkowej",

2) uchyla się § 2 pkt 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w zakresie ustalonym w § 1 pkt 1 z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »