| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.70.2011 Rady Gminy Lyski

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXX/95/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zmienionej uchwałą nr II/5/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wykonania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

1) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " 4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń ogółem - 4,27 zł za 1 m² powierzchni użytkowej",

2) uchyla się § 2 pkt 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w zakresie ustalonym w § 1 pkt 1 z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »