| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/83/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 28 września 2011r.

ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach

Na podstawie art.18 ust.1 i ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i ust.2 pkt 4, art. 41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca z 2001 r. o cenach ( tekst jedn. - Dz. U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

Rada Gminy Porąbka uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Ustala się ceny biletów za przejazdy autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach, zgodnie z wyszczególnieniem określonym w załączniku nr 1.

2. Uprawnienia pasażerów do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach, określa załącznik nr 2.

§ 2. Niniejsza uchwała nie narusza uprawnień osób, których prawo do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami MZK sp. z o.o. w Kętach wynika z powszechnie obowiązujących ustaw.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/178/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 31.03.2005 r. w sprawie cen biletów MZK sp. z o.o. w Kętach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 listopada 2011 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/83/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.

Cennik biletów za usługi przewozowe świadczone przez MZK sp. z.o.o. w Kętach

Cena biletu w

1.Bilety jednorazowe

Ulgowy

Normalny

zgodnie z właściwymi uchwałami Gmin Wspólników MZK sp. z o.o

Strefa miejska

2,40

1,40

Strefa do 10 km

3,20

1,90

Strefa pow. 10 km

3,85

2,30

Strefa miejska

2,40

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z właściwych ustaw

Strefa do 10 km

3,20

Strefa pow. 10 km

3,85

2.Bilety 10 – przejazdowe

9 – krotność ceny biletu z pkt.1

9 – krotność ceny biletu z pkt 1

3.Bilety miesięczne

Ulgowy

Strefa miejska

72,00

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z właściwych ustaw

Strefa do 10 km

90,00

Strefa pow. 10 km

118,00

4. Miesięczne w jedną stronę

Ulgowy

Strefa miejska

36,00

zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z właściwych ustaw

Strefa do 10 km

45,00

Strefa pow. 10 km

59,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/83/2011
Rady Gminy Porąbka
z dnia 28 września 2011 r.

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami MZK sp.z o.o. w Kętach

1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są następujące osoby:

L.p.

Osoby uprawnione

Rodzaj wymaganego dokumentu

1.

Dzieci w wieku do lat 4

Dokument stwierdzający wiek dziecka ( książeczka zdrowia, akt urodzenia )

2.

Osoby w wieku powyżej 75 lat

Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający wiek pasażera.

3.

Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy

Dowód tożsamości oraz legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie właściwej komisji lekarskiej

4.

Osoby o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji tj. ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( dotychczasowa I grupa inwalidzka ) i ich przewodnicy

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej

5.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawnością i ich opiekunowie

Legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie właściwej komisji lekarskiej

6.

Pracownicy, emeryci i renciści MZK sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin

1.Legitymacja pracownicza 2.Legitymacja członka rodziny pracownika

2. Do ulgowych przejazdów na podstawie biletów jednorazowych uprawnione są następujące osoby:

L.p.

Osoby uprawnione

Rodzaj wymaganego dokumentu

1

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Dokument stwierdzający wiek dziecka ( książeczka zdrowia, akt urodzenia )

2

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej

Legitymacja szkolna

3

Emeryci i renciści

1.Dowód tożsamości wraz z legitymacją emeryta i rencisty 2.dowód tożsamości wraz z ostatnim odcinkiem renty/emerytury.

Wiceprzewodniczący Rady


Grzegorz Filarski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Siwek

Specjalista Home broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »