| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Gliwice; Wojewody Śląskiego

z dnia 31 maja 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 14 maja 2010r

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm. ) i art. 8 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 43 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. z 2006r. Nr 143, poz. 1027 ze zm. ) oraz art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. )

§ 1. Strony zgodnie ustalają, że § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie jak poniżej:

§ 7.1. Strony ustalają, że dla właściwej realizacji Porozumienia Wojewoda Śląski zapewni w 2011r. dotację, która obejmuje środki finansowe na 3 etaty limitu zatrudnienia w wysokości 113 000,00 zł w tym:

a) wynagrodzenie osobowe 86 709,00zł

b) 13-stka za 2010r. 7 313,00zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne 13 389,00zł

d) składki na Fundusz Pracy 2 304,00zł

e) odpis na ZFŚS 3 285,00zł

Strony ustalają, że Prezydent Miasta Gliwice może w ciągu roku kalendarzowego dokonać zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej ( dot. wymienionych składników dotacji od a) do e) ) w zależności od bieżących potrzeb.

2. Ustalona w ust. 1 wielkość dotacji będzie przekazywana przez Wojewodę Śląskiego począwszy od maja 2011r. w wielkościach jak poniżej:

- maj 52 448,00zł

- czerwiec 8 533,00zł

- lipiec 8 533,00zł

- sierpień 8 533,00zł

- wrzesień 9 354,00zł

- październik 8 533,00zł

- listopad 8 533,00zł

- grudzień 8 533,00zł

Dotacja zostanie wykorzystana przez Gminę w terminie do 31 grudnia 2011r. Zobowiązania przekraczające tak ustalone środki finansowe obciążają Gminę.

Przyznane środki finansowe niewykorzystane przez Gminę w 2011r. podlegają zwrotowi w terminie do 15 stycznia 2012r.

Środki wykorzystane niezgodnie z Porozumieniem podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania dotacji.

Gmina ma obowiązek przesyłania do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, informacji dot. rozliczenia się z uzyskanych środków finansowych w zakresie wysokości wykorzystanej dotacji w danym roku budżetowym.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców określi w drodze pisemnego zawiadomienia termin rozliczenia dotacji za II-III kwartał 2011r., natomiast terminem obligatoryjnym do przekazania przez Gminę rozliczenia za okres IV kwartałów 2011r. jest 10 stycznia 2012r.

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 4. 1. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

2. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
I WICEWOJEWODA


Stanisław Dąbrowa

Prezydent Miasta


Zygmunt Frankiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »