| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 9 sierpnia 2011r.

do Porozumienie zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r

Zawarty w dniu 09 sierpnia 2011 roku w Gliwicach pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w imieniu którego działają:

Starosta Gliwicki – Michał Nieszporek

Wicestarosta - Waldemar Dombek

a

Miastem Gliwice zwanym dalej w treści porozumienia Miastem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w imieniu, którego działa:

Zastępca Prezydenta Miasta - Renata Caban

do porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej, strony wprowadzają następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu w roku szkolnym 2011/12 środków finansowych w postaci dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1 według faktycznie przeszkolonej w roku szkolnym 2011/12 liczby uczniów oraz kosztów kształcenia jednego ucznia określonych w ust. 2.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w roku szkolnym 2011/12 w szkole (placówce), o której mowa w § 2 organizowanego w formie turnusu 4 tygodniowego lub indywidualnych konsultacji ustala się w wysokości 350 zł– jeśli nie określi tego inaczej stosowne rozporządzenie.

3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć środków ujętych na ten cel w budżecie powiatu.

4. Dyrektor szkoły (placówki), w której odbywał się kurs, niezwłocznie po zakończeniu kursu przekazuje do dyrektora macierzystej szkoły ucznia imienną listę przeszkolonych uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem nazwy zawodu.

5. Dyrektor szkoły (placówki), w której odbywa się kurs na prośbę dyrektora macierzystej szkoły ucznia niezwłocznie udostępnia informacje o uczęszczaniu ucznia na zajęcia w trakcie odbywania kursu.

6. Dyrektor macierzystej szkoły ucznia w porozumieniu z dyrektorem szkoły (placówki), w której odbywa się kurs ustala tryb przekazywania dokumentacji nauczania ucznia.

7. Dyrektor szkoły (placówki), w której odbywa się kurs odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w trakcie trwania kursu.

8. Dotacja za każdy kurs przekazywana będzie przez Powiat Miastu w terminie 14 dni od dnia złożenia w Powiecie, a w grudniu najpóźniej do 22 grudnia zestawienia podpisanego przez dyrektora macierzystej szkoły, zawierającego informacje o liczbie przeszkolonych uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem nazw zawodów.

9. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto: Miasto Gliwice, ING Bank Śląski S.A.

Nr konta: 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

§ 2. Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 porozumienia przedłuża się obowiązywanie porozumienia na rok szkolny 2011/12.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Za Miasto


Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Renata Caban
Za Powiat


Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »