| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 23 sierpnia 2011r.

do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r

pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powierzającym" ,

a

Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Artur Widłak,

2. Wicestarosta - Gabriela Tomik

zwanym dalej "Przyjmującym" .


Działając na podstawie uchwały nr 286/XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały Nr XLII/234/2002 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawierania porozumień z Powiatami dotyczących finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiaty w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

kurs dla klasy I - 4 tygodniowy - 350,00 zł,

kurs dla klasy II - 4 tygodniowy - 350,00 zł,

kurs dla klasy III - 4 tygodniowy - 350,00 zł."

§ 2. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2011/2012.".

§ 3. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Aneks do porozumienia sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

§ 6. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

Starosta


Artur Widłak


Wicestarosta


Gabriela Tomik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »