| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 23 sierpnia 2011r.

do Porozumienia z dnia 5 października 2009 r

pomiędzy

Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu, w imieniu którego działają:

1. Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła

2. Wicestarosta - Tadeusz Konina

zwanym dalej "Powierzającym" ,

a

Powiatem Kędzierzyńsko - Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Artur Widłak,

2. Wicestarosta - Gabriela Tomik

zwanym dalej "Przyjmującym" .


Działając na podstawie uchwały nr 286/XXXIII/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz uchwały Nr XLII/234/2002 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawierania porozumień z Powiatami dotyczących finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiaty w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. § 2 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

kurs dla klasy I - 4 tygodniowy - 350,00 zł,

kurs dla klasy II - 4 tygodniowy - 350,00 zł,

kurs dla klasy III - 4 tygodniowy - 350,00 zł."

§ 2. § 3 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie:

"Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2011/2012.".

§ 3. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 5. Aneks do porozumienia sporządza się w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze stron.

§ 6. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 września 2011 r.

POWIERZAJĄCY PRZYJMUJĄCY

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

Starosta


Artur Widłak


Wicestarosta


Gabriela Tomik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »