| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Miasta Wisła; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 sierpnia 2011r.

do Porozumienia Nr WO.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011r

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez:
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego
- Jerzego Pilcha - Wicestarostę
a Miastem Wisła , reprezentowanym przez:
- Jana Poloczka - Burmistrza Miasta Wisły
w sprawie przekazania Miastu Wisła realizacji dodatkowego zadania remontowego na drodze powiatowej na terenie miasta Wisły.

§ 1. 1. W oparciu o §1 ust. 1 pkt. 18) Porozumienia Nr WO.0118-2/11 z dnia 3 stycznia 2011r. Powiat Cieszyński powierza dodatkowo Miastu Wisła realizację zadania: "Remont drogi powiatowej 2671 S ul. Jawornik w Wiśle do wysokości hotelu Stok na odcinku 420 mb."

2. Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi: ok. 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

3. Stroną prowadzącą prace będzie Miasto Wisła.

§ 2. 1. Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego do wysokości 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

2. Planowany termin wykonania zadania - 30.11.2011r.

3. Zwiększenie wartości realizowanego zadania w wyniku rozstrzygniętych przetargów nie stanowi podstawy do zwiększenia finansowania przez Powiat Cieszyński.

4. Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w §1 ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Wisła, w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku o płatność wraz z kopią faktury.

5. Rozliczenie powyższych środków Miasto Wisła przekaże w terminie do 20 grudnia 2011r. załączając kserokopię opisanych faktur i rachunków oraz kopie protokołów odbioru.

§ 3. Niniejszy Aneks zostaje zawarty na czas określony do 20 grudnia 2011r.

§ 4. 1. Aneks podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 5. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron, oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Wisła


Jan Poloczek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »