| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Ciasna; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 września 2011r.

do Porozumienia z dnia 27 września 2010 r

zawarty pomiędzy: Powiatem Lublinieckim reprezentowaną przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach: 1. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki, 2. Tadeusz Konina - Wicestarosta Lubliniecki, Zwanym dalej Powiatem a Gminą Ciasna reprezentowaną przez: Zdzisława Kuleja – Wójta Gminy Ciasna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Urszuli Szukalskiej zwaną dalej „Gminą”

§ 1. Zmienia się § 3 ust. 1 porozumienia z dnia 27 września 2010 r., w ten sposób, że dotychczasowy zapis: „Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Powiat udzieli Gminie dotacji celowej z budżetu na rok 2011 w wysokości 1.775.000,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Ciasna w wysokości 1.423.843,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) oraz środków własnych Powiatu w wysokości 351.157,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych) po uchwaleniu budżetu Powiatu na 2011 rok. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.”

zastępuje się nowym brzmieniem:

„Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Powiat udzieli Gminie dotacji celowej z budżetu na rok 2011 w wysokości 1.875.000,00 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Ciasna w wysokości 1.423.843,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) oraz środków własnych Powiatu w wysokości 451.157,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych) po uchwaleniu budżetu Powiatu na 2011 rok. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.”

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia z dnia 27 września 2010 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr inż Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

Wójt


mgr inż Zdzisław Kulej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »