| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Ciasna; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 1 września 2011r.

do Porozumienia z dnia 27 września 2010 r

zawarty pomiędzy: Powiatem Lublinieckim reprezentowaną przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach: 1. Joachim Smyła – Starosta Lubliniecki, 2. Tadeusz Konina - Wicestarosta Lubliniecki, Zwanym dalej Powiatem a Gminą Ciasna reprezentowaną przez: Zdzisława Kuleja – Wójta Gminy Ciasna, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Urszuli Szukalskiej zwaną dalej „Gminą”

§ 1. Zmienia się § 3 ust. 1 porozumienia z dnia 27 września 2010 r., w ten sposób, że dotychczasowy zapis: „Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Powiat udzieli Gminie dotacji celowej z budżetu na rok 2011 w wysokości 1.775.000,00 złotych (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Ciasna w wysokości 1.423.843,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) oraz środków własnych Powiatu w wysokości 351.157,00 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych) po uchwaleniu budżetu Powiatu na 2011 rok. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.”

zastępuje się nowym brzmieniem:

„Na realizację zadania, o którym mowa w § 1 Powiat udzieli Gminie dotacji celowej z budżetu na rok 2011 w wysokości 1.875.000,00 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzącej z pomocy finansowej Gminy Ciasna w wysokości 1.423.843,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote) oraz środków własnych Powiatu w wysokości 451.157,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych) po uchwaleniu budżetu Powiatu na 2011 rok. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.”

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia z dnia 27 września 2010 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


mgr inż Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

Wójt


mgr inż Zdzisław Kulej

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Jakubowska-Gregier

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »