| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Wójta Gminy Ujsoły; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 5 września 2011r.

do Porozumienia nr 134/PZD/10 z dnia 8 listopada 2010 r

W §2 porozumienia po pkt. 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„Strony zgodnie postanawiają, iż środki finansowe w kwocie 62.621 zł, stanowiące oszczędności, tj. różnicę pomiędzy deklarowaną przez Przejmującego kwotą 241.540 zł a kwotą po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w wysokości 178.919 zł przeznaczoną na pomoc finansową dla Przekazującego na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy”, zostaną w całości przeznaczone przez Przejmującego na wykonanie nakładki o długości 264 m na wskazanych odcinku drogi powiatowej w m. Glinka. W celu wykonania robót, o których mowa powyżej Przejmujący zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W sytuacji, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę na realizację powyższego zadania będzie przekraczać kwotę 62.621 złotych wówczas Przekazujący przekaże Przejmującemu na realizację przedmiotowej inwestycji kwotę nie większą niż 62.621 zł.Zadanie zrealizowane zostanie w terminie do dnia 31 października 2011 r.Przekazujący przekaże środki w terminie do 15 listopada 2011 r. po otrzymaniu kserokopii faktury wraz z protokołem odbioru, Przejmujący zapewni udział przedstawiciela Przekazującego w odbiorze robót.

Ostateczny termin rozliczenia dotacji upływa 30 listopada 2011 r., do którego należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu dla wykonawcy robót.

Zwrotu niewykorzystanej części dotacji należy dokonać w terminie 15 dni od dnia zapłaty za zrealizowane zadanie”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 4.

Niniejszy aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Niniejszy aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY:

STAROSTA


Andrzej Zieliński


Członek Zarządu


Marek Kuniec


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Tadeusz Piętka


Skarbnik Gminy


Ewa Caputa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »