| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 308/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tworóg w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w związku z uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego , zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Tworóg w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 1 .

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2011 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 308/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 4 października 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tworóg

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 15 października 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tworóg w okręgu wyborczym nr 1

do 22 października 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Tworóg , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1

do 24 października 2011 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu

do 27 października 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu

do11 listopada 2011 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 18 listopada 2011 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Tworóg kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

do 20 listopada 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Tworóg informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tworogu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 26 listopada 2011 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 27 listopada 2011 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tworogu Obwodowych Komisji Wyborczych

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy w Tworogu

do 1 grudnia 2011 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

9 grudnia 2011 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

10 grudnia 2011 r.

- przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców

11 grudnia 2011 r. godz. 800 - 2200

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »