| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 308/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 października 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tworóg w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172) i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) w związku z uchwałą Nr XIII/82/2011 Rady Gminy Tworóg z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego , zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Tworóg w pięciomandatowym okręgu wyborczym nr 1 .

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, będzie wybierany 1 radny.

§ 3. Wybory zostaną przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2011 r.

§ 4. Czynności wyborcze będą realizowane zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 308/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 4 października 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tworóg

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 15 października 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tworóg w okręgu wyborczym nr 1

do 22 października 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Tworóg , informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Gminy w okręgu wyborczym nr 1

do 24 października 2011 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu

do 27 października 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu

do11 listopada 2011 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 18 listopada 2011 r.

- zgłaszanie Wójtowi Gminy Tworóg kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

do 20 listopada 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Tworóg informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tworogu numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego

do 26 listopada 2011 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Tworogu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 27 listopada 2011 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Tworogu Obwodowych Komisji Wyborczych

- sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy w Tworogu

do 1 grudnia 2011 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

9 grudnia 2011 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

10 grudnia 2011 r.

- przekazanie Przewodniczącym Obwodowych Komisji Wyborczych spisów wyborców

11 grudnia 2011 r. godz. 800 - 2200

- głosowanie

Uwaga: Na podstawie art. 205 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »