| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/240/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Bielska - Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska

p o s t a n a w i a

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, w której Gmina Bielsko-Biała posiada udziały lub akcje

2. udziałach – należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Gminy Bielsko-Biała w spółce.

§ 2. Upoważnić Prezydenta Miasta Bielska-Białej do wnoszenia do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkładów pieniężnych do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta Bielska-Białej na dany rok budżetowy.

§ 3. 1. Zgody Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wymaga:

1) wnoszenie do spółek, w zamian za obejmowane udziały, wkładów niepieniężnych (aportów)

2) cofanie udziałów w spółkach

3) zbywanie udziałów w spółkach

2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) mogą być w szczególności:

1) prawa rzeczowe

2) prawa obligacyjne

3) prawa majątkowe na dobrach niematerialnych.

3. Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia udziałów w spółkach winno być poprzedzone wyceną wnoszonego mienia komunalnego. Wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego dokonuje biegły rzeczoznawca posiadający wymagane uprawnienia. Wyceny nie dokonuje się w przypadku, gdy majątek będący przedmiotem aportu został nabyty bezpośrednio przed wniesieniem aportu na podstawie faktury potwierdzającej jej nabycie, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie ponoszonych nakładów.

4. Cofanie udziałów przez Gminę Bielsko-Białą następuje wyłącznie w drodze ich umorzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchylić uchwałę nr XXXV/327/92 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 15 października 1992 r. w sprawie reprezentacji Gminy na Zgromadzeniu Wspólników spółek prawa handlowego z udziałem Gminy z późn. zm.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »