| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/230/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXII/875/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 i 20d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXII/875/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których wykonano remont elewacji wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, w których zakończony został remont elewacji:

1) przeprowadzony w całości po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, lub

2) rozpoczęty nie wcześniej niż na 5 lat przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, jeżeli do dnia jej wejścia w życie zakończono remont chociażby jednej całej ściany elewacji.";

2) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje, gdy:

1) decyzja na przeprowadzenie remontu wydana została przez właściwy organ lub przeprowadzenie prac remontowych zostało zgłoszone do właściwego organu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) nie wcześniej niż na 5 lat przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały

oraz

2) dokonano zawiadomienia o zakończeniu remontu, na które właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, a w przypadku braku wymogu w tym zakresie, podatnik złożył oświadczenie o terminie zakończenia remontu elewacji.";

3) § 3 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "informacji, których zakres oraz formę przekazywania określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. nr 53, poz. 311).".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Kardasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »