| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/144/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 1 art.18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust.1 art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. nr 239, poz. 2019 z późń. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Rudziniec uchwala:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Rudziniec Nr X/107/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań

w § 4 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. 2. Rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 winno być przedłożone w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji zadania, w formie sprawozdania, do którego winny być dołączone kserokopie faktur i rachunków poniesionych na realizację tego zadania”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »