| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/125/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 31 sierpnia 2011r.

o zmianie Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice" z późniejszą zmianą ( Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2009, Nr 109, poz. 2388 i poz.2389)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 91 i art.92 ustawy z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust.6, art. 49 ust.2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice” wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do uchwały nr X/125/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Załącznik Nr 1 do "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków ..."

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO ŚWIĘTOCHŁOWICE

1. Wysokość dodatku funkcyjnego wynosi:

Lp.

Stanowicko kierownicze

% wynagrodzenia zasadniczego

1

Przedszkola:
a/ dyrektor przedszkola do 4 oddziałów
b/ dyrektor przedszkola 5 i więcej oddziałów

25
35

2

Szkoły (zespołu szkół):
a/ dyrektor szkoły liczącej do 6 oddziałów
b/ dyrektor szkoły liczącej od 7 do 12 oddziałów
c/ dyrektor szkoły liczącej od 13 do 20 oddziałów
d/ dyrektor szkoły liczącej od 21 i więcej oddziałów

35
40
50
60

3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

35

4

Młodzieżowy Dom Kultury

35

2. Dodatek funkcyjny dla wicedyrektora nie może przekroczyć 60 % dodatku dyrektora w danej szkole lub placówce oświatowej.

3. Dodatek funkcyjny dla innych stanowisk kierowniczych w szkole (placówce) nie może przekroczyć 20 % dodatku dyrektora w danej szkole lub placówce oświatowej.

4. Dodatek funkcyjny dyrektora podwyższa się o 35 % wynagrodzenia zasadniczego na okres nie dłuższy niż 1 rok szkolny, w związku ze zwiększeniem obowiązków słuzbowych lub powierzeniem dodatkowych zadań wynikających z:

1) połączenia szkół lub placówek oświatowych,

2) przejęcia zlikwidowanej szkoły lub placówki oświatowej,

3) utworzenia szkoły lub placówki oświatowej,

4) likwidacji szkoły lub placówki oświatowej.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Gerda Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »