| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/94/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się stawki za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wilamowice w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego i reklam,

4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2.

1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wilamowice w celu, o którym mowa w § 1 pkt. 1) i 4) ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu pasa drogowego do 50% szerokości – 4,00 zł,

2) przy zajęciu pasa drogowego powyżej 50% do całkowitego zajęcia pasa drogowego – 7,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1) i 2) stosuje się odpowiednio do chodnika, placów, zatoki postojowej i autobusowej, ścieżki rowerowej, poboczy.

§ 3.

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wilamowice zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2) - 100 zł, na obiekcie mostowym – 170 zł.

§ 4.

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Gmina Wilamowice w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3) ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 2,00 zł,

2) za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 2,00 zł, za 1m2 powierzchni reklam – 2,00 zł.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIX/151/2004 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 04 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Wilamowice.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »