| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/12/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie: art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.),
art. 31 ust. 1 oraz ust. 3
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz. U. Nr 127 z 2010 roku, poz. 857 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr III/42/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego


Bogusław Śmigielski


Załącznik do Uchwały Nr IV/12/4/2011
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

Regulamin
przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego
za wybitne osiągnięcia sportowe

§ 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady oraz tryb przyznawania nagród, uwzględniając osiągnięcia sportowe zawodników.

§ 2.

Ustanawia się Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego, zwaną dalej "nagrodą", za wybitne osiągnięcia w w dziedzinie kultury fizycznej.

§ 3.

1. Wysokość nagród oraz wartość jednego punktu ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego.

2. Nagrody w formie pieniężnej przyznaje się wyłącznie zawodnikom - mieszkańcom Województwa Śląskiego, którzy reprezentowali w danym roku klub sportowy z terenu województwa śląskiego.

§ 4.

1. Ustala się, że przedmiotowy zakres przyznawania nagrody obejmuje osiągnięcie przez zawodników medalowych miejsc w następujących kategoriach wiekowych: senior, młodzieżowiec, junior.

2. Nagrody przyznawane są w oparciu o następującą punktową ocenę wyniku sportowego:

Rekord świata - 36 pkt.

1 miejsce w Olimpiadzie/Paraolimpiadzie - 60 pkt.

2 miejsce w Olimpiadzie/Paraolimpiadzie - 50 pkt.

3 miejsce w Olimpiadzie/Paraolimpiadzie - 45 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów - 36 pkt.

2 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów - 33 pkt.

3 miejsce w Mistrzostwach Świata seniorów - 31 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Świata młodzieżowców - 30 pkt.

2 miejsce w Mistrzostwach Świata młodzieżowców - 27 pkt.

3 miejsce w Mistrzostwach Świata młodzieżowców - 24 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów - 22 pkt.

2 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów - 18 pkt.

3 miejsce w Mistrzostwach Świata juniorów - 16 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów - 30 pkt.

2 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów - 27 pkt.

3 miejsce w Mistrzostwach Europy seniorów - 25 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców - 24 pkt.

2 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców - 20 pkt.

3 miejsce w Mistrzostwach Europy młodzieżowców - 18 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów - 16 pkt.

2 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów - 14 pkt.

3 miejsce w Mistrzostwach Europy juniorów - 12 pkt.

1 miejsce w Mistrzostwach Polski juniorów - 10 pkt.

3. Nagroda może być przyznawana za osiągnięcia w dyscyplinach zarówno indywidualnych, jak i zespołowych.

4. Wartość jednego punktu nie może być niższa od wartości 120 złotych.

5. Nagroda może być przyznawana za osiągnięcia w konkurencjach objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich.


§ 5.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

1) Marszałek Województwa Śląskiego

oraz

2) stowarzyszenia kultury fizycznej,

3) jednostki samorządu terytorialnego,

4) związki sportowe,

5) uczelnie wyższe,

6) środowiska sportowe,

- które działają na terenie Województwa Śląskiego.

§ 6.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego.

1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

3. Wzór wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) cofnięcia przez wnioskodawcę,

2) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

4. Wnioski wraz z załącznikami nie podlegają zwrotowi wnioskodawcy.

5. Złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody.

§ 7.

1. Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz w danym roku.

2. Termin składania wniosków za osiągnięcia z poprzedniego roku upływa 31 stycznia następnego roku.

§ 8.

Środki finansowe na nagrody określone w niniejszych zasadach planuje się w budżecie Samorządu Województwa Śląskiego, w części przeznaczonej na kulturę fizyczną.


§ 9.

Za przygotowanie dokumentacji dla Zarządu Województwa Śląskiego odpowiedzialny jest Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 10.

Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

§ 11.

Wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »