| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 2,00 zł.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 5. W przypadku, gdy do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Orzesze uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny oraz dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, opłata o której mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszona jest o 50%.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze, oraz Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »