| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/110/11 Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) w związku z art.4 ust.1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach określonych w statucie przedszkola.

§ 2. Ustala się odpłatność rodziców (prawnych opiekunów) za jedną godzinę świadczeń w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.

§ 3. Ustala się wysokość opłaty za godzinę korzystania ze świadczeń przedszkola w wysokości 2,00 zł.

§ 4. Zasady pobierania opłat, termin dokonywania opłat termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiedzenia określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicem (prawnym opiekunem).

§ 5. W przypadku, gdy do danego przedszkola prowadzonego przez Gminę Orzesze uczęszcza drugie i kolejne dziecko z danej rodziny oraz dzieci z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, opłata o której mowa w § 3 za wszystkie dzieci pomniejszona jest o 50%.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze, oraz Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/61/11 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Orzesze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »