| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 59/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Gminy Goleszów określa:

§ 1. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:

1. Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej, na formularzu określonym przez Wójta Gminy, składa reprezentacja grupy inicjatywnej, do którego dołącza:

1) deklaracją podpisaną przez wszystkich uczestników inicjatywy lokalnej wymienionych z imienia i nazwiska, z podaniem numeru PESEL, potwierdzającą ich zaangażowanie w realizację zadania publicznego, ze wskazaniem trzech osób, które będą ich reprezentować

2) kopię odpisu z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający status prawny grupy inicjatywnej w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

2. Do wniosku można dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty budowlane oraz inne dokumenty stosownie do podejmowanej inicjatywy.

3. Wójt Gminy w celu uzyskania oceny wniosku z punktu widzenia społeczności lokalnej zwraca się o wydanie opinii do sołtysa sołectwa, w którym wnioskowana jest realizacja zadania publicznego.

4. Wójt Gminy w terminie trzech miesięcy od daty jego wpływu rozpatruje wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej i pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia.

5. Wójt Gminy rozpatrując wniosek uwzględnia następujące kryteria:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej,

2) wkład własny grupy inicjatywnej, na poziomie nie niższym niż 15% całościowego kosztu realizacji zadania, tj zakres prac społecznych, wysokość świadczeń pieniężnych, świadczeń rzeczowych w tym dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, usług, materiałów,

3) możliwość zapewnienia środków w budżecie Gminy,

4) zasoby kadrowe i materialno-techniczne grupy inicjatywnej jej doświadczenie w realizacji zadań publicznych.

6. Wójt Gminy może wezwać wnioskodawcę do złożenia w ustalonym terminie dodatkowych dokumentów, informacji i wyjaśnień.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »