| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.13.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Strumień; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie powierzenia Gminie Strumień realizacji inwestycji pn.: "Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego"

zawarte pomiędzy Powiatem Cieszyńskim, reprezentowanym przez:
- Czesława Gluzę - Starostę Cieszyńskiego
- Jerzego Pilcha - Wicestarostę
jako strona Powierzająca a Gminą Strumień , reprezentowaną przez:
- Annę Grygierek - Burmistrza Miasta Strumień
jako strona Przyjmująca

§ 1. 1. Powiat Cieszyński powierza Gminie Strumień realizację inwestycji pn.: ”Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ul. Głównej w Pruchnej do rowu melioracyjnego”.

2. Stroną prowadzącą prace będzie Gmina Strumień.

§ 2. 1. Zadanie określone w §1 ust. 1 finansowane będzie ze środków budżetu Powiatu Cieszyńskiego w wysokości 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Przekazanie środków, na realizację zadania określonego w §1 ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Strumień, w terminie do 30 dni od daty podpisania porozumienia.

3. Rozliczenie powyższych środków Gmina Strumień przekaże w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego zadania załączając kserokopię opisanych faktur i rachunków.

§ 3. W przypadku gdy wartość zadania przekroczy 95.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), udział Powiatu Cieszyńskiego pozostaje bez zmian.

§ 4. Niniejsze porozumienie zostanie zawarte na czas określony do 20 grudnia 2011r.

§ 5. 1. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Obowiązek skierowania do publikacji spoczywa na Powiecie Cieszyńskim.

§ 6. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron, oraz jeden egzemplarz dla Zespołu Redakcyjnego Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego.

Starosta Cieszyński


Czesław Gluza


Wicestarosta


Jerzy Pilch

Burmistrz Miasta Strumień


Anna Grygierek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kazimierz Romaniec

Radca prawny. Starszy prawnik w Kancelarii Raczkowski Paruch sp.k., prowadzący w firmie praktyki prawa podatkowego i prawa sportowego. Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kursu Tempus-Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Edynburgu. Wcześniej związany m.in. z Arthur Andersen i kancelarią Wardyński i Wspólnicy, a także odpowiedzialny przez ponad 10 lat za praktykę podatkową kancelarii Miller Canfield. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie zatrudniania pracowników oraz kadry zarządzającej podmiotów gospodarczych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych i administracyjnych przed sądami i organami administracji państwowej. Doradza podmiotom branży sportowej w zakresie m.in. krajowych i międzynarodowych piłkarskich przepisów regulacyjnych, prawnych aspektów transferów piłkarskich, umów o zawodowe uprawianie sportu, opodatkowania sportowców i imprez sportowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »