| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/198/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz właścicieli lokali w celu spełnienia wymogów działki budowlanej oraz zmiany Uchwały nr XXV/674/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 68 ust. 1, 1b i art. 209a ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 95 % od ceny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Gliwice, sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste jako przyległa nieruchomość gruntowa lub jej część, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.

2. Zbycie nieruchomości opisanej w pkt 1 z uwzględnieniem bonifikaty następuje na rzecz właścicieli lokali w budynku, dla którego wydzielono działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej.

3. Zbycie nieruchomości na rzecz właścicieli lokali w budynku opisanym w pkt 2, następuje w wyniku realizacji roszczenia zgłoszonego łącznie przez wszystkich właścicieli lokali w budynku.

4. Bonifikata może być udzielona, jeżeli zapłata przez ubiegających się o nabycie pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste albo ceny sprzedaży nieruchomości nastąpi jednorazowo.

5. Przepis pkt 1 ma zastosowanie do niezrealizowanych wniosków złożonych przez właścicieli lokali przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

6. Bonifikata nie przysługuje w przypadku skorzystania przez Miasto Gliwice z roszczenia w stosunku do właścicieli lokali w trybie art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami o zawarcie umowy przeniesienia na ich rzecz własności lub oddania im w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.

§ 2.

1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, a także koszty opłat notarialnych i sądowych, poniesione zostaną przez wnioskodawców.

2. Dopuszcza się możliwość, by koszty opisane w pkt 1 mogła ponieść wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzą ubiegający się o nabycie.

§ 3.

Dokonać zmiany załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gliwice w zakresie nabycia, zbycia, obciążania oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata w następujący sposób:

a) W pkt IX skreślić brzmienie ppkt 5, a w to miejsce wpisać:

Wysokość bonifikaty przysługująca właścicielom lokali przy nabywaniu nieruchomości gruntowych na podstawie art. 209a ust.1 ustawy zostanie ustalona odrębnymi przepisami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »