| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 207/XIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 99/IX/95 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr 99/IX/95 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 1995 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi zmienić w Rozdziale IV w § 13 ust. 1, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców w budynkach stanowiących własność Gminy Sosnowiec, wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, w przypadku jednorazowej wpłaty należności określa się bonifikaty od ceny lokali:

1) 85% od ceny lokalu przy równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych;

2) 40% bonifikaty od ceny lokalu, w przypadku pojedynczych sprzedaży lokali na rzecz ich najemców. Bonifikata ta ulega zwiększeniu o 2% za każdy zakończony rok najmu, od momentu w którym najemca uzyskał tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, ale łącznie nie więcej niż 80%, z zastrzeżeniem iż wniosek najemców o sprzedaż lokalu zostanie złożony nie później niż 31 grudnia 2012 r. Dla wniosków o sprzedaż lokalu złożonych po tym dniu, maksymalna bonifikata wynosi nie więcej niż 70%.

2. Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się również w stosunku do najemców, którzy wstąpili w stosunek najmu po poprzednim najemcy, zgodnie z obowiązującymi w tym czasie przepisami, a okres bonifikaty liczy się od dnia uzyskania pierwotnego tytułu prawnego do lokalu.

3. Jeżeli kupujący zamienił mieszkalny lokal komunalny, którego był najemcą, okres uprawniający do uzyskania bonifikaty liczy się od dnia uzyskania pierwszego tytułu prawnego do mieszkalnego lokalu komunalnego znajdującego się na obszarze Gminy Sosnowiec.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »