| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/VIII/2011 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 5 października 2011r.

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata stanowiących własność Powiatu Lublinieckiego

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a w związku z art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) w związku z art.13, art.14, art.15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz.651 z póź. zm.) Rada Powiatu Lublińcu uchwala co następuje:


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Lubliniecki,

2) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Lublińcu,

3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Lublińcu,

4) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć powiatową jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

5) zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią własność powiatu, również te które zostały oddane w użytkowanie wieczyste.


II. ZASADY ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

§ 2.

1. Zgody Rady Powiatu wymaga:

1) nabycie nieruchomości,

2) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

3) zbycie nieruchomości,

4) oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§ 3.

Zamiana prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie Powiatu wymaga zgody Rady Powiatu.


III. ZASADY OBCIĄŻANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH MIENIE POWIATU

§ 4.

1. Zarząd Powiatu może na nieruchomościach stanowiących mienie Powiatu ustanawiać ograniczone prawa rzeczowe:

1) użytkowanie,

2) służebność gruntową lub osobistą,

3) służebność przesyłu.

2. Obciążenie nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu hipoteką wymaga zgody Rady Powiatu.


IV. ZASADY WYDZIERŻAWIANIA I WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI (LOKALI) STANOWIĄCYCH MIENIE POWIATU

§ 5.

Na podstawie niniejszej uchwały Zarząd Powiatu samodzielnie może zawierać, umowy najmui dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 3 lat w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do spraw wszczętych przed dniem jej wejścia w życie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Traci moc uchwała nr 166/XIII/2007 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Powiatu Lublinieckiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Lublinieckiego oraz ich wydzierżawiania wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »