| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Bestwina

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 kwietnia 2009r

Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust.6a i art. 54 ust.3 i 7 oraz art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.), w związku z art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.)

Rada Gminy Bestwina

uchwala:

§ 1.

1. § 7 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły stanowi średnio 600zł. na etat kalkulacyjny i jest nie niższy niż 150 zł.

2. § 10 ust. 1 ppkt 7) Regulaminu otrzymuje brzmienie: Dyrektor placówki 13-16 i więcej oddziałów od 750zł. do 1200zł.

§ 2.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »