| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Czernichów

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i szkolenie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 12:00.

§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czernichów w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 , a obejmujące zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze, ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).

§ 3. W przypadku korzystania ze świadczeń, o których mowa w §2, przez drugie i każde następne dziecko w rodzinie, ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy).

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w §2 i § 3 oraz faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/219/2008 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »