| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2011 Rady Gminy Czernichów

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czernichów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i szkolenie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 12:00.

§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Czernichów w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 , a obejmujące zajęcia opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcze, ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).

§ 3. W przypadku korzystania ze świadczeń, o których mowa w §2, przez drugie i każde następne dziecko w rodzinie, ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,20 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia groszy).

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w §2 i § 3 oraz faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/219/2008 Rady Gminy Czernichów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »