| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Czernichów

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) ,art. 3 i art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U. nr 97, poz.1050 z późn.zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 110zł za 1m³

2) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z terenu gminy Czernichów: 48 zł za 1m3

§ 2.

Górną opłatę za usługi odbioru odpadów komunalnych ustala się w wysokości 35zł za 1m³ , jeżeli odpady te są zbierane i transportowane w sposób selektywny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/131/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz uchwała nr XLVIII/381/2010 z dnia 27 września 2010r zmieniająca uchwałę nr XIX/131/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »