| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Czernichów

z dnia 7 października 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) ,art. 3 i art. 6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001r o cenach (Dz.U. nr 97, poz.1050 z późn.zm.)

Rada Gminy Czernichów uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych: 110zł za 1m³

2) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego z terenu gminy Czernichów: 48 zł za 1m3

§ 2.

Górną opłatę za usługi odbioru odpadów komunalnych ustala się w wysokości 35zł za 1m³ , jeżeli odpady te są zbierane i transportowane w sposób selektywny.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XIX/131/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz uchwała nr XLVIII/381/2010 z dnia 27 września 2010r zmieniająca uchwałę nr XIX/131/2007 Rady Gminy Czernichów z dnia 21 grudnia 2007 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »