| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/2011 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 27 września 2011r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art.18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji prowadzone będą za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Kruszyna poprzez umieszczenie projektu uchwały na okres 10 dni.

§ 2. Uwagi i opinie w trybie opisanych w § 1 konsultacji zgłaszać można w terminie 10 dni od ukazania się projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna na stosownym formularzu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 3. Wzór formularza, o którym mowa w § 2 określi Wójt Gminy Kruszyna w drodze zarządzenia.

§ 4. Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Kruszyna.

§ 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

§ 6. Wyniki konsultacji podawane będą do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kosela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »