| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/26/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej - gminnego samorządowego zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art.14 i 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej u c h w a l a:

§ 1. Zmienia się § 4 statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nadany uchwałą nr VII/26/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej – gminnego samorządowego zakładu budżetowego, który otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przedmiotem działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:

1. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę dla miejscowości wymienionych w załączniku nr1 do statutu, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3. Zieleni gminnej i zadrzewień,

4. Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik nr 1 do statutu.

1) Wykaz miejscowości zasilanych z ujęć: Dąbek, Olbrachcice, Borowce.

Miejscowości zasilane z ujęcia Dąbek:

- Dąbek,

Miejscowości zasilane z ujęcia Olbrachcice:

- Olbrachcice,

- Dąbrowa Zielona,

- Ulesie,

- Święta Anna,

Miejscowości zasilane z ujęcia Borowce:

- Borowce

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »