| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/77/2011 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr VII/26/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej - gminnego samorządowego zakładu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), art.14 i 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej u c h w a l a:

§ 1. Zmienia się § 4 statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej nadany uchwałą nr VII/26/11 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 31 marca 2011 r w sprawie nadania statutu Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej – gminnego samorządowego zakładu budżetowego, który otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Przedmiotem działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej jest realizacja zadań własnych gminy w zakresie:

1. Dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

2. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę dla miejscowości wymienionych w załączniku nr1 do statutu, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

3. Zieleni gminnej i zadrzewień,

4. Kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XIII/77/2011
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik nr 1 do statutu.

1) Wykaz miejscowości zasilanych z ujęć: Dąbek, Olbrachcice, Borowce.

Miejscowości zasilane z ujęcia Dąbek:

- Dąbek,

Miejscowości zasilane z ujęcia Olbrachcice:

- Olbrachcice,

- Dąbrowa Zielona,

- Ulesie,

- Święta Anna,

Miejscowości zasilane z ujęcia Borowce:

- Borowce

Przewodniczący Rady Gminy Dąbrowa Zielona


Adam Szkop

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Stolorz

Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 12154), członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Obecnie kieruje 4-osobowym zespołem we własnej Kancelarii Prawno-Podatkowej. Od 2000 roku zajmuje się tematyką rachunkowości i podatków, w tym od 2006 r. na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Współpracuje z ok. 60 firmami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami), ma bogate doświadczenie we współpracy i doradztwie w kilkudziesięciu projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej (od 2004 roku). Specjalizuje się w dwóch dziedzinach: podatkowe i rachunkowe aspekty rozliczania funduszy europejskich oraz księgowość i podatki organizacji pozarządowych; ma też bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku VAT, PIT i CIT, łącznie z prowadzeniem w tym zakresie spraw podatkowych w imieniu podatników przed organami skarbowymi oraz WSA. Od 2007 roku pracuje jako trener i wykładowca na szkoleniach – współpracuje w tym zakresie jako ekspert między innymi z portalem podatki. biz oraz Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »