| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 20 października 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/238/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 b ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst. Jedn. Dz.U. z 2007r. nr 19 poz.115) z późn. zm. Rada Miejska Skoczowa uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XVIII/238/2004 z dnia 1 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat, w ten sposób, że:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustalić następujący sposób pobierania opłat:

1) parkingowej – przez jej uiszczenie w parkomacie lub za pomocą innych elektronicznych form płatności

2) dodatkowej- przez wpłatę w kasie Miejskiego Zarządu Dróg lub wpłatę na konto bankowe Miejskiego Zarządu Dróg.

§ 2.

Pozostała cześć uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i w „Wieściach Skoczowskich”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Przyszło

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Czynny zawodowo główny księgowy w państwowej jednostce budżetowej. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Ponadto realizuje projekty szkoleniowe i doradcze w sferze przedsiębiorstw w zakresie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Przeprowadza zleconą kontrolę jednostek sektora finansów publicznych w zakresie prawidłowości ich funkcjonowania pod względem wprowadzonych procedur kontroli zarządczej, polityki rachunkowości, a także prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Posiada certyfikat Ministra Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor artykułów w prasie branżowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »