| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/106/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna, ustalenia terminu ich płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie Gminy Brenna:

1) w sezonie w niedziele i święta w kwocie: 20,00zł

2) w sezonie w pozostałe dni tygodnia w kwocie: 10,00zł

3) poza sezonem w niedziele i święta w kwocie: 10,00zł

4) poza sezonem w pozostałe dni tygodnia w kwocie: 5,00zł

2. Przez okres sezonu rozumie się okres od dnia 1 czerwca do 30 września każdego roku.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3. 1. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza do poboru opłaty targowej inkasenta Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą w Brennej.

3. Ustala wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 15% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Brenna z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna ustalenia terminu ich płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Brenna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »