| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/106/11 Rady Gminy Brenna

z dnia 13 października 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna, ustalenia terminu ich płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2012 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach na terenie Gminy Brenna:

1) w sezonie w niedziele i święta w kwocie: 20,00zł

2) w sezonie w pozostałe dni tygodnia w kwocie: 10,00zł

3) poza sezonem w niedziele i święta w kwocie: 10,00zł

4) poza sezonem w pozostałe dni tygodnia w kwocie: 5,00zł

2. Przez okres sezonu rozumie się okres od dnia 1 czerwca do 30 września każdego roku.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży na targowisku.

§ 3. 1. Zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wyznacza do poboru opłaty targowej inkasenta Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna z siedzibą w Brennej.

3. Ustala wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 15% zainkasowanej kwoty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Brenna z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Brenna ustalenia terminu ich płatności, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, oraz uchwała Nr VII/58/11 Rady Gminy Brenna z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie powołania inkasenta opłaty targowej na terenie Gminy Brenna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Wojnar

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kisielewska

Starszy Konsultant w KDCP. Prawnik i Doradca podatkowy. Do 2015 r. senior konsultant w Ernst & Young, wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w Zespole Zarządzania Wiedzą Podatkową Infosys BPO i w Departamencie VAT Ministerstwa Finansów. Jej specjalizacja obejmuje podatkowe i prawne aspekty obrotu towarowego, przede wszystkim w zakresie VAT, cła oraz regulacji dot. biokomponentów i biopaliw ciekłych. Audytor kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, m.in. w zakresie spełnienia kryteriów VAT – w tym należytej staranności, wymogów celnych, AEO i wymogów dot. wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami ciekłymi. Przeprowadziła kilkanaście szkoleń z zakresu VAT i cła. Autorka opracowań w czasopismach branżowych na temat VAT, cła i obrotu towarowego. Uczestnik międzynarodowych konferencji i szkoleń w zakresie VAT i cła. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wyróżniona nagrodą Prof. Kodrębskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »