| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/65/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 ze zmianami) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. Nr95 poz.962) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. Nr 95 poz.961)

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Buczkowice:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 381 zł ,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 143 zł ,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 372 zł ;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton wzależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy opodatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 5,5 tony – 1 299 zł ,

b) od 5,5 tony do poniżej 9 ton – 1 442 zł ,

c) od 9 ton do poniżej 12 ton – 1 601 zł ;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy opodatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 1 143 zł ;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) autobusów, o których mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1 601 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2 024 zł .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVI/131/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 201 poz. 3687).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 października 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1 464

1 718

15

1 718

1 823

Trzy osie

12

23

1 911

2 024

23

2 123

2 189

Cztery osie i więcej

12

25

1 911

1 969

25

29

2 189

2 431

29

2 431

2 878

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 października 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1 678

1 823

18

31

2 024

2 185

31

36 włącznie

2 024

2 226

powyżej 36

2 185

2 226

Trzy osie

12

36 włącznie

2 024

2 226

powyżej 36

40

2 619

2 806

40

2 619

2 878

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/65/11
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 26 października 2011 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art.8 pkt 6 ustawy.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

25

1 299

1 442

25

1 442

1 601

Dwie osie

12

36 włącznie

1 601

1 644

powyżej 36

1 753

2 161

Trzy osie

12

36 włącznie

1 299

1 759

powyżej 36

1 601

1 911

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »