| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/66/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i art.18 a ust.1 oraz art.19 pkt 1lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Buczkowice opłatę od posiadania psów. Obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna stała się posiadaczem psa.

§ 2. 1. Ustala się roczną opłatę od posiadania psów w wysokości 35,00 zł od każdego psa.

2. Opłata od posiadania psów jest pobierana od osób fizycznych posiadających psy.

§ 3. Opłatę od posiadania psów uiszcza się bez wezwania do dnia 15 marca każdego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

§ 4. Opłata od posiadania psów może być uiszczana na konto lub w kasie Urzędu, albo w drodze inkasa sołtysom.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw w Gminie Buczkowice.

3. Wysokość wynagrodzenia dla inkasentów ustala się w wysokości 10% od kwoty pobranych opłat od posiadania psów i wpłaconych na konto Urzędu Gminy w Buczkowicach w terminie 7 dni od ich pobrania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/132/08 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 201 poz. 3688).

§ 8. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Buczkowicach oraz siedzibach sołtysów i opublikowanie w gazetce gminnej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »