| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej

w sprawie stawek opłaty targowej.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami). oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (MP. z 2011r. Nr 95, poz. 961)

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne się stawki opłaty targowej:

1) Sprzedaż za straganu, stołu, szczęki i innych podobnych urządzeń o powierzchni do 5 m2 – 22,00 zł i za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni – 4,00 zł;

2) Sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego, ciągnika lub przyczepy – 24,00 zł;

3) Sprzedaż obnośna (np. z kosza, skrzyni, wiadra – 1 szt. na osobę) – 6,00 zł;

4) Pozostałe do 1 m2 powierzchni i od każdego rozpoczętego metra kwadratowego – 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 obowiązują w soboty. W pozostałe dni stawki ulegają obniżeniu o 50%.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się: Pana Mariana Sowę oraz sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3. 1. Opłata targowa jest płacona gotówką do rąk upoważnionego inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Inkasent pobierający opłatę targową jest zobowiązany wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty na pobrana kwotę.

3. Zobowiązuje się inkasentów od odbioru druków opłaty targowej oraz rozliczania się z pobranych kwot opłaty targowej i druków w Urzędzie Gminy Buczkowice w terminie do 3 dni roboczych od dnia pobrania.

§ 4. 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 7% zainkasowanych kwot.

2. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy Buczkowice w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/92/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 109, poz. 3090).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »