| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/67/11 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej

w sprawie stawek opłaty targowej.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 15 i art. 19 pkt. 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami). oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (MP. z 2011r. Nr 95, poz. 961)

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące dzienne się stawki opłaty targowej:

1) Sprzedaż za straganu, stołu, szczęki i innych podobnych urządzeń o powierzchni do 5 m2 – 22,00 zł i za każdy następny rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni – 4,00 zł;

2) Sprzedaż z samochodu osobowego, dostawczego, ciężarowego, ciągnika lub przyczepy – 24,00 zł;

3) Sprzedaż obnośna (np. z kosza, skrzyni, wiadra – 1 szt. na osobę) – 6,00 zł;

4) Pozostałe do 1 m2 powierzchni i od każdego rozpoczętego metra kwadratowego – 8,00 zł.

2. Stawki określone w ust. 1 obowiązują w soboty. W pozostałe dni stawki ulegają obniżeniu o 50%.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów wyznacza się: Pana Mariana Sowę oraz sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3. 1. Opłata targowa jest płacona gotówką do rąk upoważnionego inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

2. Inkasent pobierający opłatę targową jest zobowiązany wydać wpłacającemu urzędowy dowód wpłaty na pobrana kwotę.

3. Zobowiązuje się inkasentów od odbioru druków opłaty targowej oraz rozliczania się z pobranych kwot opłaty targowej i druków w Urzędzie Gminy Buczkowice w terminie do 3 dni roboczych od dnia pobrania.

§ 4. 1. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 7% zainkasowanych kwot.

2. Wynagrodzenie wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy Buczkowice w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/92/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003r. Nr 109, poz. 3090).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Prymakowska

Ekoconsultant sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »