| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/197/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.8, art.10 i art.20 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Rodzaj samochodu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające certyfikat Euro

336,00

504,00

672,00

Samochody nie posiadające certyfikatu Euro

624,00

852,00

1.056,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne1)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od

do

Stawka podatku w złotych

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 15 ton

1.392,00

1.452,00

15 ton

1.464,00

1.548,00

TRZY OSIE

12 ton

poniżej 17 ton

1.536,00

1.644,00

17 ton

poniżej 19 ton

1.608,00

1.740,00

19 ton

poniżej 23 ton

1.680,00

1.836,00

23 ton

poniżej 25 ton

1.752,00

1.932,00

25 ton

1.824,00

2.028,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 25 ton

1.896,00

2.124,00

25 ton

poniżej 27 ton

1.968,00

2.220,00

27 ton

poniżej 29 ton

2.040,00

2.316,00

29 ton

poniżej 31 ton

2.112,00

2.612,00

31 ton

2.184,00

2.708,00

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Ciągnik

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

od 3,5 i poniżej 7

od 7 do 12 ton

Stawka podatku w złotych

posiadający certyfikat euro

636,00

780,00

nie posiadający certyfikatu euro

1.272,00

1.560,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne2)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od

do

Stawka podatku w złotych

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 18 ton

1.020,00

1.272,00

18 ton

poniżej 25 ton

1.272,00

1.524,00

25 ton

poniżej 31 ton

1.524,00

1.776,00

31 ton

1.776,00

2.028,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 30 ton

1.452,00

1.840,00

30 ton

poniżej 35 ton

1.740,00

1.872,00

35 ton

poniżej 40 ton

1.872,00

1.944,00

40 ton

1.944,00

2.832,00

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

Pojazdy

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

od 7 i poniżej 12

Stawka podatku w złotych

wyprodukowane w 1995 roku i wcześniej

1.032,00

wyprodukowane po 1995

828,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w tonach): pojazd silnikowy + naczepa, pojazd silnikowy + przyczepa

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne3)

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od

do

Stawka podatku w złotych

JEDNA OŚ

12 ton

poniżej 18 ton

840,00

984,00

18 ton

poniżej 25 ton

984,00

1.092,00

25 ton

1.092,00

1.128,00

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 28 ton

1.128,00

1.236,00

28 ton

poniżej 33 ton

1.236,00

1.344,00

33 ton

poniżej 36 ton

1.344,00

1.452,00

36 ton

1.560,00

1.968,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 36 ton

1.116,00

1.128,00

36 ton

poniżej 40 ton

1.128,00

1.380,00

40 ton

1.380,00

1.716,00

4. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia łącznie z miejscem kierowcy

mniejsza niż 30 miejsc

równa lub wyższa niż 30 miejsc

Wyprodukowane w roku 1998 i wcześniej posiadające certyfikat Euro

1.464,00

1.812,00

Wyprodukowane w roku 1998 i wcześniej nie posiadające certyfikatu Euro

1.512,00

1.860,00

Wyprodukowane po 1998r. do 2003r. posiadające certyfikat Euro

1.056,00

1.404,00

Wyprodukowane po 1998r. do 2003r. nie posiadające certyfikatu Euro

1.104,00

1.452,00

Wyprodukowane po 2003r. posiadające certyfikat Euro

792,00

1.008,00

Wyprodukowane po 2003r. nie posiadające certyfikatu Euro

804,00

1.056,00

5. przez samochody posiadające certyfikat EURO rozumie się samochody spełniające normy EURO 2 i powyżej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr LIII/1018/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Chorzów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 263, poz. 4202).

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

1) Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny

2) Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny

3) Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Gos

Prawnik w KONDRAT Kancelarii Prawno-Patentowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »