| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/173/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591, ze zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613, ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. z dnia 19 października 2011 roku (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - od 1 m² powierzchni użytkowej - 0,63 zł

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - 21,32 zł

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m² powierzchni użytkowej - 10,12 zł

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m² powierzchni użytkowej - 4,39 zł

5) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe :

a) będące we władaniu placówek objętych systemem oświaty, wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z działalnością oświatową - od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,34 zł

b) będące we władaniu placówek objętych systemem pomocy społecznej, wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m² powierzchni użytkowej - 6,34 zł

6) pozostałych budynków, w tym:

a) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m² powierzchni użytkowej - 7,06 zł

b) od budynków gospodarczych (stodoły, obory, komórki, chlewy) - od 1 m² powierzchni użytkowej - 3,67 zł

2. od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2%

3. od gruntów w tym:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² powierzchni - 0,77 zł

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha powierzchni - 4,03 zł

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni - 0,28 zł


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2012.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »