| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/174/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r, Nr 95, poz. 613, ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. z dnia 19 października 2011 roku (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961) oraz obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. z dnia 20 października 2011 roku (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 962), na wniosek Prezydenta Miasta i po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala

§ 1. Roczne stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia według poniższego zestawienia:

Liczba miejsc do siedzenia:

Stawki podatków dla autobusów wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

Stawki podatków dla autobusów wyprodukowanych po roku 1995

do 15 miejsc

702,00 zł

642,00 zł

powyżej 15 do 30 miejsc włącznie

1.296,00 zł

1.248,00 zł

powyżej 30 miejsc

1.896,00 zł

1.848,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu

Stawki podatków dla samochodów wyprodukowanych w roku 1995 i wcześniej

Stawki podatków dla samochodów wyprodukowanych po roku 1995

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

702,00 zł

594,00 zł

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1.152,00 zł

1.014,00 zł

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1.392,00 zł

1.296,00 zł

3. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

Ilość osi

Dopuszczalna masa całkowita w tonach - nie mniej niż ........

Dopuszczalna masa całkowita w tonach - mniej niż .............

Stawki podatkowe dla samochodów ciężarowych posiadających oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Stawki podatkowe dla samochodów ciężarowych posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 ton

15 ton

1.668,00 zł

2.016,00 zł

2 osie

15 ton

1.728,00 zł

2.136,00 zł

3 osie

12 ton

19 ton

1.368,00 zł

2.064,00 zł

3 osie

19 ton

23 tony

1.968,00 zł

2.172,00 zł

3 osie

23 tony

2.112,00 zł

2.334,00 zł

4 osie i więcej

12 ton

25 ton

1.368,00 zł

2.478,00 zł

4 osie i więcej

25 ton

29 ton

2.280,00 zł

2.598,00 zł

4 osie i więcej

29 ton

2.550,00 zł

2.838,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton:

1) od 3,5 tony do 7 ton włącznie - 1.224,00 zł

2) powyżej 7 ton do poniżej 12 ton - 1.704,00 zł

5. Od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według poniższego zestawienia:

Liczba osi ciągnika siodłowego lub balastowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach) - nie mniej niż ............

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach) - mniej niż ..................

Stawki podatkowe dla ciągników siodłowych lub balastowych posiadających oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Stawki podatkowe dla ciągników siodłowych lub balastowych posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12 ton

18 ton

1.404,00 zł

1.452,00 zł

2 osie

18 ton

25 ton

1.476,00 zł

1.560,00 zł

2 osie

25 ton

31 tony

1.620,00 zł

1.752,00 zł

2 osie

31 ton

1.968,00 zł

2.226,00 zł

3 osie

12 ton

40 ton

2.088,00 zł

2.196,00 zł

3 osie

40 ton

2.538,00 zł

2.850,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1) o masie całkowitej od 7 ton do poniżej 12 ton - 978,00 zł

7. Od przyczep i naczep, posiadających 1 lub więcej osi, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - według poniższego zestawienia :

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatkowe dla przyczep i naczep posiadających oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Stawki podatkowe dla przyczep i naczep posiadających inne systemy zawieszenia osi jezdnych

od 12 ton włącznie do 36 ton włącznie

1.146,00 zł

1.596,00 zł

powyżej 36 ton

1.680,00 zł

2.064,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2012.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawa Sportowego i Gospodarczego „Dauerman”

Kancelaria specjalizuje się w prawie sportowym i gospodarczym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »