| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/102/11 Rady Gminy Herby

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M.P. z 2011r. Nr 95 poz. 962), uchwala się, co następuje

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Herby:

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 768 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 924 zł.

d) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 768 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 924 zł.

e) od nie mniej niż 15 ton - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lun uznanym za równoważne - 948 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1380 zł.

f) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 21 ton - o liczbie osi - trzy:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za rówoważne - 984 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1200 zł.

g) od nie mniej niż 21 ton - o liczbie osi - trzy:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1200 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1728 zł.

h) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - o liczbie osi - cztery i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 996 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1500 zł.

i) od nie mniej niż 25 ton do mniej niż 29 ton - o liczbie osi - cztery i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1152 zł.

- z innym systemem zwieszenia osi jezdnych - 1812 zł.

j) od nie mniej niż 29 ton - o liczbie osi - cztery i więcej:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1812 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2580 zł.

2) Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1080 zł.

b) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1140 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1344 zł.

c) od nie mniej niż 31 ton - o liczbie osi - dwie

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1548 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2028 zł.

d) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 40 ton - o liczbie osi - trzy:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1368 zł.

- z innym systemem zawieszenia - 1884 zł.

e) od nie mniej niż 40 ton - o liczbie osi - trzy:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1884 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 2664 zł.

3) O przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton do poniżej 12 ton - 264 zł.

b) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - o liczbie osi - jedna:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 276 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 372 zł.

c) od nie mniej niż 25 ton - o liczbie osi - jedna:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 372 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 624 zł.

d) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 276 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 360 zl.

e) od nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 tony - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 684 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 924 zł.

f) od nie mniej niż 33 tony do mniej niż 38 ton - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 924 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1428 zł.

g) od nie mniej niż 38 ton - o liczbie osi - dwie:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1260 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1860 zł.

h) od nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton - o liczbie osi - trzy:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 744 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych - 1044 zł.

i) od nie mniej niż 38 ton - o liczbie osi - trzy:

- z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne - 1044 zł.

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1416 zł.

4) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 876 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1560 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/692/2010 Rady Gminy Herby z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Józef Kozielski

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państawmi członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992r.) 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. We L 187 z 20.07.1999r.) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »