| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/272/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 obowiązujących na terenie miasta Katowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. Określić roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków

od 1 m2 powierzchni 0,76 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne

lub elektrowni wodnych

od 1 ha powierzchni 4,19 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni 0,34 zł

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,64 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych

lub ich części zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej

od 1 m2 powierzchni użytkowej 21,06 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

od 1 m2 powierzchni użytkowej 9,86 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,23 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez

organizacje pożytku publicznego

od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,06 zł

3) od budowli - 2 % ich wartości za wyjątkiem budowli służących wykorzystywaniu

na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia

w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123,

poz. 858 z późn. zm.) - 1,75 % ich wartości

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Marta Celej

Ekspert Equity Investments S.A., kontroler finansowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »