| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn p o s t a n a w i a

§ 1. Wprowadzić na terenie gminy Krupski Młyn w 2012 roku stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

1. od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,80 zł od 1 m2 powierzchni

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,33 zł od 1 ha powierzchni

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,28 zł od 1 m2 powierzchni

2. od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych

0,68 zł od 1 m2 pow. użytkowej

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,76 zł od 1 m2 pow. użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,24 zł od 1 m2 pow. użytkowej

d)

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,35 zł od 1 m2 pow. użytkowej

3. od budynków pozostałych lub ich części:

a)

od garaży

4,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej

b)

od budynków letniskowych

5,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej

c)

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej

d)

od pozostałych budynków

4,65 zł od 1 m2 pow. użytkowej

4. od budowli:

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 2. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie sołectwa Potępa w formie inkasa.

2. Inkasentem podatku wyznacza się sołtysa sołectwa Potępa.

3. Inkaso ustala się w wysokości 5 % ogólnej zebranej kwoty podatku.

§ 3. Zwolnić od podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy, a wykorzystywane na działalność statutową polegającą na świadczeniu bądź wykonywaniu zadań w zakresie ochotniczej ochrony przeciwpożarowej, działaności kulturalnej, działalności sportowej, opieki społecznej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVI/354/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »