| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/82/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn p o s t a n a w i a:

§ 1. 1. Ustalić dzienną opłatę targową w wysokości:

a)

od dokonywanej sprzedaży płodów rolnych

18,00 zł

b)

od dokonywanej sprzedaży pozostałych artykułów

21,00 zł

2. Ustalić dzienną opłatę targową, w wyznaczonych miejscach do handlu, podczas trwania publicznych imprez masowych w wysokości:

a)

od dokonywanej sprzedaży wyrobów gastronomicznych łącznie z napojami alkoholowymi zawierającymi do 4,5 % alkoholu oraz piwa

90,00 zł

b)

od dokonywanej sprzedaży wyrobów gastronomicznych oraz artykułów spożywczych

52,00 zł

c)

od dokonywanej sprzedaży artykułów przemysłowych o różnym asortymencie

36,00 zł

d)

od dokonywanej sprzedaży artykułów jednostkowych, takich jak balony, wata cukrowa, itp.

18,00 zł

3. Zarządzić pobór opłaty targowej na terenie gminy Krupski Młyn w formie inkasa.

4. Wyznaczyć jako inkasenta opłaty targowej p. Lesława Bakaja i Bogusława Kubika.

5. Ustalić inkaso w wysokości 15 % ogólnej zebranej kwoty opłat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2011 rok.


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jobs Plus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »