| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, w sposób następujący:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

760,00 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1 220,00 zł

c)

powyżej 9 t i mniej niż 12 t

1 480,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

15

1 680,00

1 890,00

15

1 780,00

1 990,00

Trzy osie

12

19

1 890,00

2 090,00

19

23

1 990,00

2 190,00

23

2 090,00

2 300,00

Cztery osie i więcej

12

27

2 190,00

2 500,00

27

29

2 300,00

2 600,00

29

2 500,00

2 710,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


1) od 3,5 t i poniżej 12 t - 1 220,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1 480,00

1 680,00

25

31

1 680,00

1 890,00

31

1 890,00

2 090,00

Trzy osie

12

40

1 890,00

2 090,00

40

2 300,00

2 690,00

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 t i poniżej 12 t - 1 370,00 zł

2) równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

1 130,00

1 370,00

25

1 270,00

1 480,00

Dwie osie

12

28

1 170,00

1 370,00

28

33

1 270,00

1 480,00

33

38

1 480,00

1 680,00

38

1 780,00

1 990,00

Trzy osie

12

38

1 370,00

1 680,00

38

-

1 480,00

1 780,00

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1 220,00 zł

2) równej lub większej niż 30 miejsc - 1 630,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/355/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krupski Młyn.


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »