| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/84/11 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Krupski Młyn p o s t a n a w i a

§ 1. Ustalić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012, w sposób następujący:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

760,00 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

1 220,00 zł

c)

powyżej 9 t i mniej niż 12 t

1 480,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

15

1 680,00

1 890,00

15

1 780,00

1 990,00

Trzy osie

12

19

1 890,00

2 090,00

19

23

1 990,00

2 190,00

23

2 090,00

2 300,00

Cztery osie i więcej

12

27

2 190,00

2 500,00

27

29

2 300,00

2 600,00

29

2 500,00

2 710,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:


1) od 3,5 t i poniżej 12 t - 1 220,00 zł

2) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1 480,00

1 680,00

25

31

1 680,00

1 890,00

31

1 890,00

2 090,00

Trzy osie

12

40

1 890,00

2 090,00

40

2 300,00

2 690,00

3. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 t i poniżej 12 t - 1 370,00 zł

2) równą lub wyższą niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy w tonach

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

1 130,00

1 370,00

25

1 270,00

1 480,00

Dwie osie

12

28

1 170,00

1 370,00

28

33

1 270,00

1 480,00

33

38

1 480,00

1 680,00

38

1 780,00

1 990,00

Trzy osie

12

38

1 370,00

1 680,00

38

-

1 480,00

1 780,00

4. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc - 1 220,00 zł

2) równej lub większej niż 30 miejsc - 1 630,00 zł

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/355/10 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Krupski Młyn.


§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Weiss

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »