| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 18 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala:

§ 1.

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Miedźna w wysokości:

1.

Przy sprzedaży z kosza, wiadra.

9,00 zł

2.

Przy sprzedaży ze stoiska o długości do 2,5 mb

za każdy następny rozpoczęty mb stoiska

15,00 zł

6,00 zł

3.

Przy sprzedaży detalicznej z samochodu pow. 1t, platformy, przyczepy samochodowej

59,00 zł

4.

Przy sprzedaży detalicznej z samochodu poniżej 1t.

32,00 zł

5.

Pozostałe

15,00 zł

§ 2.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1. Pobór opłaty targowej powierza się Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Ustalić terminy płatności pobranych opłat przez:

a) Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych – w następnym dniu od zainkasowania opłaty

b) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

- do należności pobranych w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca – do 15 każdego miesiąca

- do należności pobranych w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XXVII/197/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 7.

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »