| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/94/2011 Rady Gminy Miedźna

z dnia 18 października 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala:

§ 1.

Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Miedźna w wysokości:

1.

Przy sprzedaży z kosza, wiadra.

9,00 zł

2.

Przy sprzedaży ze stoiska o długości do 2,5 mb

za każdy następny rozpoczęty mb stoiska

15,00 zł

6,00 zł

3.

Przy sprzedaży detalicznej z samochodu pow. 1t, platformy, przyczepy samochodowej

59,00 zł

4.

Przy sprzedaży detalicznej z samochodu poniżej 1t.

32,00 zł

5.

Pozostałe

15,00 zł

§ 2.

W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 3.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4.

1. Pobór opłaty targowej powierza się Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej, Sołtysom oraz Przewodniczącym Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych

2. Ustala się wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa w ust 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 25% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

3. Ustalić terminy płatności pobranych opłat przez:

a) Sołtysów oraz Przewodniczących Zarządu Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych – w następnym dniu od zainkasowania opłaty

b) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

- do należności pobranych w drodze inkasa w pierwszej połowie miesiąca – do 15 każdego miesiąca

- do należności pobranych w drodze inkasa w drugiej połowie miesiąca – do ostatniego dnia danego miesiąca

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 6.

Traci moc Uchwała nr XXVII/197/2008 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 7.

Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »