| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/102/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95, z późn. zm.) art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach o opłatach lokalnych.1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia – Rada Miejska w Strumieniu - u c h w a l a:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 od 1 m2 powierzchni ,

b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,30 zł od 1 ha powierzchni ,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26 zł od 1 m2 powierzchni ;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej ;

3) od budowli - 2 % od ich wartości .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości za pośrednictwem dwutygodnika „Nowa Formacja” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »