| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Wójta Gminy Wilkowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 19 sierpnia 2011r.

do Porozumienia nr 27/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Wilkowice , z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia 25 reprezentowaną przez Wójta Mieczysława Rączkę

§ 1.

Na podstawie § 9 Porozumienia nr 27/KT/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. strony postanawiają zmienić brzmienie:

1. § 1 pkt. 1 na następujące: "Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Wilkowice prowadzenia zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją i poszerzeniem obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 942 w miejscowości Bystra – etap II i III.",

2. § 1 pkt. 3 na następujące: "Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt. 1 obejmuje: budowę chodnika z kanalizacją od km 0+095 do km 1+088 (993 m) wraz z poszerzeniem obiektu mostowego w miejscowości Bystra, zgodnie z projektem.",

3. § 2 pkt. 1 na następujące: "Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia obejmuje: roboty budowlane, koszty nadzorów i wynosi 1.094.464 zł (jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote).",

4. § 2 pkt. 2 na następujące: "Gmina Wilkowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 35 % kosztu określonego w pkt 1 tj. 383.062 zł.",

5. § 2 pkt. 3 na następujące: "Gmina Wilkowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 383.062 zł.",

6. § 2 pkt. 4 na następujące: "Województwo Śląskie uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 65 % kosztu określonego w pkt 1 tj. 711.402 zł.",

7. § 2 pkt. 5 na następujące: "Województwo Śląskie posiada środki finansowe na zabezpieczenie udziału finansowego w 2011 r. w wysokości 711.402 zł.".

8. § 3 pkt. 1 na następujące: "Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Wilkowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 pkt 9 na pisemne wnioski Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie 14 dni od daty ich dostarczenia w trzech transzach:

1.1. I transza w wysokości do 400.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,

1.2. II transza w wysokości do 300.000 zł po wykonaniu i odebraniu części zadania,

1.3. III transza w pozostałej wysokości, w tym środki stanowiące pomoc finansową Gminy Wilkowice, po wykonaniu i odebraniu całości zadania.".

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Wilkowice

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

WÓJT


Mieczysław Rączka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »