| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 6 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2011r.

do Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10.02.2004 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:

Damian Galusek - Wójt Gminy Pawłowice

§ 1.

Na podstawie § 6 i § 7 Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10.02.2004 r. (Or.I.2222/129/2004) Strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a. Gmina Pawłowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Pawłowice przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu."

2. W § 2 pkt 4 przyjmuje brzmienie: „4. Województwo pokryje koszty przygotowania dokumentacji, o której mowa w §1 pkt 5 w kwocie nie wyższej niż 635 000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione dotychczas przez Województwo Śląskie na przygotowanie istniejącej dokumentacji tego zadania w wysokości 463 636,60 zł. Koszty przekraczające kwotę 635 000 zł poniesie Gmina. Gmina udzieli w 2011 r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości 50 000 zł, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 5.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Pawłowice

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz

WÓJT


Damian Galusek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »