| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 6 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2011r.

do Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10.02.2004 r

Województwem Śląskim , z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Adama Matusiewicza Marszałka Województwa Śląskiego

Aleksandry Gajewskiej-Przydrygi Wicemarszałka Województwa Śląskiego

a

Gminą Pawłowice z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, którą reprezentuje:

Damian Galusek - Wójt Gminy Pawłowice

§ 1.

Na podstawie § 6 i § 7 Porozumienia nr 179/KT/2004 z dnia 10.02.2004 r. (Or.I.2222/129/2004) Strony wprowadzają następujące zmiany:

1. W § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a. Gmina Pawłowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Pawłowice przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu."

2. W § 2 pkt 4 przyjmuje brzmienie: „4. Województwo pokryje koszty przygotowania dokumentacji, o której mowa w §1 pkt 5 w kwocie nie wyższej niż 635 000 zł. Kwota ta obejmuje wydatki poniesione dotychczas przez Województwo Śląskie na przygotowanie istniejącej dokumentacji tego zadania w wysokości 463 636,60 zł. Koszty przekraczające kwotę 635 000 zł poniesie Gmina. Gmina udzieli w 2011 r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości 50 000 zł, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.”

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks stanowi integralną część przedmiotowego porozumienia.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 5.

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden do celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Województwo Śląskie Gmina Pawłowice

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga


MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Matusiewicz

WÓJT


Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »