| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 4 października 2011r.

w przedmiocie współpracy przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Lubszeckiej w Psarach w ciągu DP 2342S"

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Lubszeckiej w Psarach w ciągu DP 2342S” stanowiącego cząść projekt p.n. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2342 S od skrzyżowania z drogą powiatową 2343 S w Psarach do drogi wojewódzkiej 908 w Lubszy oraz drogi gminnej 635090 S w Psarach. "w ramach "NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ".

§ 2. 1)W związku z realizacją zadania wymienionego w §1 pkt.1 Gmina udzieli pomocy finansowej z budżetu na rok 2012 ze środków własnych Gminy w kwocie 653 157,00 zł na w/w zadanie w formie dotacji do dnia 15 listopada 2012 r. Słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych. Dotacja zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600 rozdział 60014 § 6300.

2)Kwota wskazana w § 2 ust.1 zostanie przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Lublińcu nr 27 1020 1664 0000 3302 0186 4842, w transzach odpowiadających wysokości wartości wynagrodzenia wskazanego w fakturach wystawionych przez wykonawcę zadania wymienionego w § 1 w ciągu 3 dni od daty złożenia przez Gminę kserokopii faktur.

3)Powiat dokona rozliczenia środków, o których mowa w § 2 ust. 1 wydatkowanych na realizację zadania wymienionego w § 1 do dnia 20 grudnia 2012 r.

4)Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Gminy nr BS Myszków O/Woźniki 37827910230200013020020001 w terminie do dnia 25 grudnia 2012 roku

5)Powiat zobowiązuje się wykorzystać pomoc finansową zgodnie z przeznaczeniem na jakie została przyznana.

6)Pomoc finansowa pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych

§ 3. Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2012 roku.

§ 4. Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 5. Porozumienie sporządzone zostało w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Burmistrz


Alojzy Cichowski


Skarbnik Gminy


Dorota Musik

Starosta


mgr inż. Joachim Smyła


Wicestarosta


mgr Tadeusz Konina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »